top of page

  לדעת גבר

 2024  מחזור #19  אפריל

שמחה מאוד שאת איתנו!

מתחילות ב- 10.04.24 יום רביעי ב-10:00

בקרוב ישלח לך מייל עם פרטים נוספים,

חפשי אותו בקידום מכירות.

את המייל אני שולחת ידנית אז יתכן שיקחו כמה שעות.

יד_edited.png
bottom of page