top of page

  לדעת גבר

 2023  מחזור #16  אוגוסט

שמחה מאוד שאת איתנו!

מתחילות ב- 2.8.23 יום רביעי בשעה 20:00

בקרוב ישלח לך מייל עם פרטים נוספים,

חפשי אותו בקידום מכירות.

את המייל אני שולחת ידנית אז יתכן שיקחו כמה שעות.

יד_edited.png
bottom of page