top of page
עיצוב ללא שם (4)_edited.jpg

איזה כיף שהצטרפתם למעגל הלומדים והלומדות
של 'לדעת אהבה'!


הקישור לנרשמים נשלח בשתי פעימות לאורך היום
ב- 13:00 וב- 23:00.


אם לא קבלתם עד אז מייל עם הקישור לכניסה חפשו 
בתיבת קידום המכירות. 

מצורף גם כאן הקישור לאתר הקורס
זהו קישור אישי ואינו להעברה הלאה
קוד כניסה
love1

bottom of page